Kiel pagi - Sfero

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Kiel pagi

Dankon por via aliĝo! Via reservo validas definitive post la ricevo de via pago.
Vi povas pagi elektronike al la malsupre menciita konto.

Bonvolu pagi vian sumon al:
Amikaro Esperantista
Postfach 26
8613 Uster 3
Kontonumero: 90-12622-6
CHF IBAN: CH63 0900 0000 9001 2622 6
BIC: POFICHBEXXX

Se por iu ajn kialo ne eblas la partopreno estos nur redonita la duono de la prezo (necesos pagi kostojn de la domo). Ni vin tre petas informi nin pri eventuala neveno por eviti senutilajn elspezojn. Transdono al alia persono (skribe aŭ retpoŝte!): Neniu subtraho; pagendas laŭ la nova aĝokategorio, sed minimume la sama sumo kiel la unua aliĝinto.


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü