Esperanto-Societo Zuriko
Direkt zum Seiteninhalt

Esperanto-Societo Zuriko / Esperanto-Gesellschaft Zürich
Cramerstrato 16, 8004 Zuriko
Tel. +41(0)44 251 50 25 – Fakso +41(0)44 251 50 25
Retpoŝto:
zuriko@esperanto.ch

Poŝtkonto por donacoj kaj kotizoj / Postkonto für Spenden und Mitgliederbeiträge: 80-17287-1
IBAN: CH52 0900 0000 8001 7287 1
UID-numero: CHE-159.929.985
Donacoj al Esperanto-Societo Zuriko povas esti dedukitaj de la impostoj. / Spenden an die Esperanto-Gesellschaft Zürich können von der Steuer abgesetzt werden.

(Lasta aktualigo/letzte Aktualisierung: 2022-07-30)

Esperanto-Societo Zuriko estis fondita en la jaro 1905. La celo de la societo estas la disvastigo de la montpontlingvo Esperanto, la flegado de ĝia kulturo kaj la lingva perfektigo de ĝiaj membroj.

Por atingi tiun-ĉi celon la societo okazigas regule kunvenojn, renkontiĝojn kaj lingvokursojn.

Die Esperanto-Gesellschaft Zürich wurde im Jahr 1905 gegründet. Das Ziel des Vereins besteht in der Verbreitung der Weltbrückensprache Esperanto, der Pflege ihrer Kultur und der sprachlichen Perfektionierung ihrer Mitgleider.

Zum Erreichen dieses Ziels veranstaltet der Verein regelmässig Versammlungen, Treffen und Sprachkurse.Estraro/Vorstand:
Prezidanto/Präsident: Dietrich Michael Weidmann, Archstr. 2, Postfach 26, 8613 Uster 3
Sekretariino/Sekretärin: André Müller, Zürich
Kasisto/Kassier: Rafael Das Gupta, Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil SG

Jara Kotizo/Jährlicher Mitgliederbeitrag: CHF 20.-

Poŝtkonto/Postkonto: 80-17287-1 (IBAN CH52 0900 0000 8001 7287 1), Esperanto-Societo Zuriko, 8613 Uster 3

Zurück zum Seiteninhalt